Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 19.845 | Tổng số nhận về: 58.166
  Thống kê tổng số: 234 đơn vị đến ngày: 18/06/2019

[Replication or Save Conflict]
STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  UBND tỉnh Hưng Yên3383729910682
3  Sở Tài nguyên và Môi trường241134235834
4  Sở Tài chính69051065796
5  Sở Kế hoạch và Đầu tư71335774290
6  Sở Xây dựng105224663518
7  Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn121519983213
8  Sở Công thương152516493174
9  Kho Bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên028912891
10  Sở Nội vụ42724402867
11  Sở Giao thông vận tải50813901898
12  Sở Giáo dục và Đào tạo62912481877
13  Sở Tư pháp6679921659
14  Sở Y tế25912771536
15  Sở Thông tin và Truyền thông43510201455
16  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch32210781400
17  Sở Khoa học và Công nghệ9711551252
18  Sở Lao động thương binh xã hội1712241241
19  Ban quản lý các khu công nghiệp355631986
20  Công an tỉnh Hưng Yên1960961
21  Ban Quản lý khu đại học Phố Hiến287582869
22  Đài phát thanh truyền hình21789810
23  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên0773773
24  Cục Thuế tỉnh Hưng Yên0702702
25  Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên0694694
26  Thanh tra tỉnh28598626
27  Văn phòng UBND tỉnh1611612
28  Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên0611611
29  Văn phòng HĐND tỉnh185419604
30  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên0487487