Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 7.569 | Tổng số nhận về: 151.166
  Thống kê tổng số: 234 đơn vị đến ngày: 21/10/2019

[Replication or Save Conflict]
STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Sở Tài chính621108711149
2  UBND tỉnh Hưng Yên3383729910682
4  Sở Kế hoạch và Đầu tư2584628487
5  Sở Tài nguyên và Môi trường14778457992
6  Sở Nội vụ6167516812
7  Sở Xây dựng3956595698
8  Kho Bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên056465646
9  Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn4046184658
10  Sở Công thương4637223768
11  Sở Giao thông vận tải3431523186
12  Sở Giáo dục và Đào tạo5429833037
13  Sở Lao động thương binh xã hội1929813000
14  Sở Y tế1629232939
15  Sở Khoa học và Công nghệ2226022624
16  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch3525662601
17  Công an tỉnh Hưng Yên025082508
18  Sở Thông tin và Truyền thông2324642487
19  Sở Tư pháp2823912419
20  Đài phát thanh truyền hình419561960
21  Ban quản lý các khu công nghiệp3317481781
22  Văn phòng UBND tỉnh017521752
23  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên017071707
24  Thanh tra tỉnh1115541565
25  Văn phòng HĐND tỉnh814231431
26  Cục Thuế tỉnh Hưng Yên013551355
27  Ban Quản lý khu đại học Phố Hiến113061307
28  Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên012131213
29  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên0921921
30  Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên0741741