Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 13.941 | Tổng số nhận về: 203.459
  Thống kê tổng số: 234 đơn vị đến ngày: 26/01/2020

[Replication or Save Conflict]
STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Sở Tài chính3911319113582
2  Sở Kế hoạch và Đầu tư6191074311362
3  UBND tỉnh Hưng Yên3383729910682
5  Sở Tài nguyên và Môi trường902953010432
6  Sở Nội vụ59285179109
7  Sở Xây dựng42268877309
8  Kho Bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên063646364
9  Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn45255656017
10  Sở Công thương48346655148
11  Sở Giao thông vận tải34239064248
12  Sở Giáo dục và Đào tạo45237234175
13  Sở Lao động thương binh xã hội16137673928
14  Sở Y tế12635433669
15  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch21732493466
16  Sở Khoa học và Công nghệ20632263432
17  Sở Tư pháp24831813429
18  Sở Thông tin và Truyền thông20231433345
19  Công an tỉnh Hưng Yên029282928
20  Đài phát thanh truyền hình4224392481
21  Ban quản lý các khu công nghiệp24922212470
22  Văn phòng UBND tỉnh023712371
23  Thanh tra tỉnh22517922017
24  Văn phòng HĐND tỉnh11618631979
25  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên019501950
26  Ban Quản lý khu đại học Phố Hiến1114931504
27  Cục Thuế tỉnh Hưng Yên014541454
28  Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên013461346
29  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên0986986
30  Thanh tra tỉnh Hưng Yên0969969