Thông tin gửi nhận của
Tổng số gửi đi: 37.979 | Tổng số nhận về: 98.127
  Thống kê tổng số: 234 đơn vị đến ngày: 20/08/2019

[Replication or Save Conflict]
STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Sở Tài chính2093948211575
2  Sở Tài nguyên và Môi trường4448642410872
3  UBND tỉnh Hưng Yên3383729910682
5  Sở Kế hoạch và Đầu tư277367959568
6  Sở Nội vụ193950136952
7  Sở Xây dựng219846916889
8  Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn236837026070
9  Sở Công thương269230695761
10  Kho Bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên052185218
11  Sở Giáo dục và Đào tạo208925024591
12  Sở Giao thông vận tải138826344022
13  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch111920833202
14  Sở Tư pháp128918713160
15  Sở Y tế66024553115
16  Sở Thông tin và Truyền thông98120122993
17  Sở Lao động thương binh xã hội37223772749
18  Sở Khoa học và Công nghệ58021392719
19  Ban quản lý các khu công nghiệp93714302367
20  Công an tỉnh Hưng Yên122752276
21  Ban Quản lý khu đại học Phố Hiến55112411792
22  Đài phát thanh truyền hình11716561773
23  Văn phòng HĐND tỉnh54111681709
24  Thanh tra tỉnh23014291659
25  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên015901590
26  Cục Thuế tỉnh Hưng Yên013171317
27  Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên011481148
28  Văn phòng UBND tỉnh111281129
29  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên0893893
30  Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên0712712